Pár dobrých rad: Když chcete pojistit domácnost

Monika Hájková | 22. 5. 2017 | 2 komentáře

Velká voda vás připraví o veškeré vybavení. Požár zničí všechny osobní věci. Zloděj kompletně vybílí byt. Katastrofických scénářů, jak přijít ke škodě na majetku, vás jistě napadne celá řada. Kdyby se z „kdyby“ stala realita, pomůže pojištění domácnosti. Musí být ovšem správně nastavené. Poradíme, jak na to.

Pár dobrých rad: Když chcete pojistit domácnost

Na úvod se hodí vysvětlit rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti. Obě zmíněné pojistky sice spadají do majetkového pojištění, je mezi nimi ale podstatný rozdíl. Pojištění nemovitosti totiž kryje škody způsobené na nemovitosti jako takové – zdech, podlaze, střeše… Pojištění domácnosti člověka chrání před finanční ztrátou, pokud dojde k poškození vnitřního vybavení bytu a osobních věcí. Tedy spotřebičů, cenností, ale i knih nebo dětských hraček. Pojišťovny ovšem stále častěji do pojištění domácnosti zahrnují i takzvané stavební součásti bytu. Tedy kuchyňskou linku, vestavěné skříně a spotřebiče či plovoucí podlahu. V praxi vždycky záleží, jaký rozsah pojištění si s danou pojišťovnou dohodnete.

Nabídka je přitom opravdu široká – pojištění domácnosti aktuálně nabízejí téměř všechny tuzemské pojišťovny. Podle čeho vybírat, na co si dát pozor a na co všechno vás pojistí? Přečtěte si pár dobrých rad.

Srovnej a panuj

Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste pojištění domácnosti a/nebo nemovitosti rádi sjednali:

Když řádí živly nebo zloděj

Pojištění domácnosti zpravidla kryje škody, které ve vaší domácnosti napáchají živly – vichřice, krupobití nebo třeba úder blesku. V základní variantě pojištění většinou bývá také riziko požáru, krádeže, loupeže i povodní a záplav. Kromě základního balíčku ovšem většina pojišťoven nabízí také nabitější (a samozřejmě dražší) varianty pojistek. Ty zpravidla kryjí také rizika jako přepětí nebo podpětí v síti, únik vody, havárii vodovodních rozvodů či zatečení atmosférických srážek.

V rámci dalších připojištění se pak nemusíte omezovat jen na samotnou domácnost. Pojistit si totiž můžete i věci uložené ve sklepě, kočárkárně či kolárně nebo třeba garáži. Další z řady možných připojištění kryje věci, které máte uložené v autě. Například sportovní vybavení. Výjimkou není ani pojistka pro případ loupežného přepadení nebo zcizení věcí, které jste si zamkli do skříňky ve fitku, nebo drahého kožichu, který vám ukradnou z věšáku v restauraci.

Asistenční služby

Spolu s pojištěním domácnosti nabízí pojišťovny také asistenční služby. Asistenční služba může poslat zámečníka, když si zabouchnete klíče. Zajistí servis elektrospotřebičů, deratizaci bytu i IT podporu, když si zavirujete počítač. Pojistky většinou zahrnují určitý balík bezplatných asistenčních služeb za rok. Pojišťovna přitom do určitého limitu proplatí i materiál, například novou vložku do zámku.

Pozor na podpojištění

Při sjednání pojištění domácnosti věnujte patřičnou pozornost správnému nastavení pojistných částek. Jinak řečeno – vždycky si dobře propočítejte hodnotu vašeho majetku. Řada lidí ve snaze platit co možná nejnižší pojistné svůj majetek schválně podhodnotí. Když potom dojde na vyplacení pojistky, peníze od pojišťovny na pořízení nových věcí nestačí.

Podpojištění navíc můžou pojišťovny penalizovat – krátit pojistné plnění. „Při určování pojistné částky je vždy nejlepší vzít si papír a tužku, projít celý byt a sepsat, co v něm člověk má. Ke všem věcem pak dopsat cenu, za kterou by člověk dané věci koupil nyní. V rámci pojištění domácnosti je také důležité nepodceňovat maličkosti. Všichni do pojistné částky započítají ledničku či televizi, málokdo si ale uvědomí, že v celkovém souhrnu může být částka za knihy vyšší než za televizi,“ radí Zbyněk Kuběj, analytik neživotního pojištění společnosti Partners.

Další věc, kterou byste měli dobře promyslet, je výše spoluúčasti – částky, kterou se budete finančně podílet na každé škodné události. Některé pojišťovny vám za vysokou spoluúčast dají slevu na pojistném. Na druhou stranu – v případě drobných škod se nemusí vysoká spoluúčast dvakrát vyplatit. „U stanovení spoluúčasti je vždy podstatné uvědomit si, jak velké škody chce člověk primárně krýt. Pokud chce mít pokryté i nejmenší škody, měl by zvolit spoluúčast nulovou nebo třeba jen 500 či 1000 korun. Pokud mu nebude vadit krýt větší škody, musí počítat s tím, že malé škody mu pojišťovna nezaplatí, jeho majetek bude ovšem krytý na škody většího rozsahu,“ upozorňuje Zbyněk Kuběj.

Úrazové pojištění

I když třeba na hmotných věcech tak nelpíte, myslete na sebe a své blízké... Pokud byste si radši než televizi a gauč pojistili vlastní zdraví, pohlédněte se po úrazové pojistce. Pomůže náš přehled.

Přehled úrazového pojištění. Co všechno si můžete pojistit

Pojistné plnění: Nové, časové a obvyklé ceny

Když přijde moment, kdy má pojišťovna platit vám (dojde na škodnou událost), může se stát, že dostanete menší sumu, než jste očekávali. Každá pojišťovna má jednak nastavené takzvané limity pojistného plnění – maximální částky, které v případě poškození některých věcí vyplatí. V praxi tak nedostanete celou hodnotu zničených nebo ukradených cenností, ale jen patnáct nebo třicet procent z pojistné částky. Samozřejmě záleží, jaké limity konkrétní pojišťovna nastavila. Pokud se vám o nich nezmíní pojišťovák, najdete je v pojistných podmínkách.

Na částku, kterou od pojišťovny dostanete, ovšem může mít vliv ještě jedna věc – ceny, ve kterých pojišťovna poskytuje pojistné plnění. V praxi pojišťovny rozlišují mezi novou, časovou a obvyklou cenou:

  • Nová cena je cena, za kterou můžete v daný moment srovnatelnou věc znovu pořídit. Může být vyšší i nižší než částka, za kterou jste věc původně koupili.
  • Časová cena je cena, kterou měla poškozená věc bezprostředně před pojistnou událostí. K časové ceně se dojde jednoduše tak, že se od nové ceny odečte opotřebení.
  • Obvyklá cena je cena, za kterou byste danou věc aktuálně prodali.

Časové ceny pak některé pojišťovny vyplácí například za elektrospotřebiče, telefony či foťáky. Obvyklou cenu můžete dostat třeba za věci zvláštní hodnoty nebo cennosti. Jinde je pojistné plnění vždycky v nových cenách s výjimkou věcí, které máte z druhé ruky. Opět vždy záleží na konkrétní pojišťovně.

Pojistka na blbost

V rámci pojištění domácnosti můžete uzavřít také připojištění odpovědnosti, takzvanou pojistku na blbost. V praxi může jít o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském životě – pojistka kryje škody, které vy, vaši blízcí nebo domácí mazlíčci napácháte v obchodě, galerii nebo u sousedů. Další variantou je pojištění odpovědnosti v zaměstnání, pro případ, že způsobíte škody zaměstnavateli.

Pár dobrých rad: Na co myslet, až budete sjednávat pojistku na blbost

Podmínky pro výplatu

Stejně jako u ostatních typů pojištění i tady se vyplatí přečíst si důkladně pojistné podmínky. Zajímat byste se ovšem neměli zdaleka jen o výluky – případy, kdy pojišťovna dopředu říká, že platit nebude. V pojistných podmínkách pojištění domácnosti ostatně většinou najdete to samé. Peníze od pojišťovny nedostanete, pokud ke škodě dojde v důsledku válečné události, teroristického aktu nebo zásahu státní moci či veřejné správy. Krácení pojistného plnění většinou nastane také v momentě, kdy poškození majetku způsobíte vlastní hrubou nedbalostí nebo se hrubé nedbalosti dopustí osoby, se kterými žijete ve společné domácnosti.

Kromě výluk ale v pojistných podmínkách najdete také takzvané Podmínky pro výplatu. Jde o vymezení podmínek, za kterých pojišťovna přistoupí na vyplacení pojistky u jednotlivých rizik. Tak třeba: pokud jde o krádež, peníze od pojišťovny většinou dostanete jen tehdy, pokud zloděj při cestě za lupem překoná určité bezpečností zabezpečení, typicky zámek. Nebo pokud zloděj k vám domů vnikne pomocí klíče, který vám odcizil loupeží či loupežným přepadením. To samé platí, i pokud jde o připojištění kol. Když vám bicykl ukradnou ze zamčeného sklepa, pojišťovna bude platit. Za kolo, které jste nechali ve stojanu bez zámku, ovšem nedostanete nic.

Dalším příkladem může být škoda způsobená úderem blesku. Tady pojišťovny většinou neplatí, pokud nemáte na domě hromosvod.

A ještě jedna rada na závěr – pojistku domácnosti se vyplatí čas od času aktualizovat. Zejména, pokud svoje bydlení průběžně zvelebujete, pořizujete si nový nábytek, dražší elektrospotřebiče nebo třeba osobní věci. Jen tak budete mít jistotu, že nastavené pojistné částky odpovídají hodnotě vašeho majetku.

Líbil se vám článek

+10
Ne
Ano

Diskuze

23. 5. 2017  |  16:10  |  Pavel

Elektrické i plynové rozvody jsou způsobilé trvalého a bezpečného provozu pokud odpovídají stavu v době pořízení a projektu stavby. Není třeba je uzpůsobovat novějším předpisům. Výchozí revizní zprávba platí po celou dobu životnosti. Pouze u bytových domů se vyžaduje pro instalace umístěné ve společných prostorách provozní revize (plyn á 3 roky, elektřina á 5 let). Údržba zařízení není rozhodně revizí ani přizpůsobování se aktuálním předpisům.

23. 5. 2017  |  09:02  |  HonzaV

Inu, mne zatím od pojišťování odradila neschopnost se s pojišťovnami vůbec domluvit. Na několik ústavů jsem kdysi vznesl následující dotazy: Dobrý den, ... 1) je u pojištění domácnosti podmínkou pro plnění z důvodu požáru od el. instalace, aby objekt měl platnou revizní zprávu? 2) Pokud ano a zpráva není předložena, rozlišuje se, zda požár vznikl na zařízení, které revizi nepodléhá (např. přenosný spotřebič), nebo je plnění automaticky odmítnuto? 3) Jaký je postup v případě, že se rozlišuje podle bodu 2 a příčinu požáru se přesně zjistit nepodařilo? 4) Co se stane v případě, že zpráva je vyžadována, klient tvrdí, že revizi měl, shořela mu při požáru a kopii není schopen zajistit (např. nepamatuje si, kdo mu zprávu vyhotovil)? Prosím snažte se odpovědět strukturovaně a především na otázku 1. Přišly nicneříkající odpovědi, když jsem si představil, jak bych se s nima dohadoval v případě že by mělo dojít na plnění, začal jsem radši budovat vlastní rezervu pro případ průšvihu. Schválně porovnejte, na co se ptám a jak odpovídají... Česká pojišťovna: 1) U pojištění domácnosti je zapotřebí provést revizi elektrické instalace při kolaudaci nebo rekolaudaci. 2+3)Každá pojistná událost je individuálně posuzována pracovníkem likvidace na základě hlášení pojistné události a doložení dokladů potřebných k likvidaci. Vzniklá škoda je posuzována při prohlídce mobilním technikem, pracovník likvidace si může vyžádat odborné vyjádření hasičského záchranného sboru ke vzniku požáru. 4)Každá pojistná událost je individuálně posuzována pracovníkem likvidace, aby bylo pojistné plnění kráceno nebo zcela odmítnuto, musí dojít ze strany pojištěného k porušení pojistných podmínek. Kooperativa: Pojištěný má povinnost dle všeobecných pojistných podmínek dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy. Pokud tedy předpisy stanovují povinnost mít platnou revizní zprávu, pak může být tato skutečnost zohledněna při poskytování pojistného plnění. Pokud jsou porušeny povinnosti uvedené v pojistných podmínkách může likvidátor přistoupit k snížení pojistného plnění. Pokud se nepodařilo zjistit přesnou příčinu vzniku požáru a případně klient nemá k dispozici revizní zprávu, posuzuje likvidátor, jestli zdroje které mohli škodu způsobit, byli řádně udržovány. V případě dalších dotazů kontaktujte naši infolinku 841 105 105 nebo se opět obraťte na emailovou adresu info@koop.cz. ČSOB pojišťovna: V ČSN 331500/Z3 je uvedeno u obytných budov, že revizní lhůta se nevztahuje na bytové prostory a příslušenství bytu a tedy není pravidelná revize u rodinných domků požadována a provádí se pouze výchozí revize, která je nutná pro kolaudaci RD. Ovšem je vhodné tyto revize provádět s ohledem na zjištění skrytých závad elektroinstalace při měření revizním technikem (uvolněné vodiče, odpojený ochranný vodič atd.). Ovšem v zákoně č. 458/2000 Sb., energetický zákon je odběrateli uložena povinnost - "udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům" a tedy v případě, že elektrické zařízení neodpovídá normám a právním předpisům, může být dodavatelem elektrické energie odpojeno. Takže záleží na uživateli RD jakým způsobem zajistí aby elektrické zařízení odpovídalo normám a předpisům a tyto požadavky splní pokud si nechá udělat revizi elektrického zařízení.

Vložit komentář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK