2018: Vyšší odměny pro pěstouny i příspěvek na svěřené dítě

Petra Dlouhá | 4. 9. 2017 | 57 komentářů

Odměny trvalých pěstounů budou od ledna 2018 výrazně vyšší. Stoupne také měsíční příspěvek na dítě, který pobírají i pěstouni na přechodnou dobu. Ti ale ztratí možnost čerpat rodičovský příspěvek.

2018: Vyšší odměny pro pěstouny i příspěvek na svěřené dítě

Pěstounství je náhradní rodinná péče o děti, které nemůžou žít s rodiči. Zvláštním typem pěstounství je pěstounská péče na přechodnou dobu, což je v podstatě zaměstnání, které vykonávají lidé zařazení v evidenci profesionálních pěstounů. Stát jim platí za to, že jsou neustále v pohotovosti – na několik dnů, týdnů nebo měsíců se postarají o dítě, které zrovna nemůže být ve své rodině, a zase ho vrátí, jakmile může zpátky k rodičům nebo odchází do adoptivní rodiny, uchrání ho tak pobytu v ústavu.

Odměna pěstouna: Od roku 2018 víc

Klasičtí i profesionální pěstouni dostávají měsíční odměnu, která se z hlediska daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění posuzuje stejně jako plat nebo mzda. Před výplatou se z ní odečítá záloha na pojistné a daň. Od ledna 2018 se odměny trvalých pěstounů citelně zvýší. Pěstouni na přechodnou dobu budou dál brát dvacet tisíc hrubého měsíčně, nově dokonce i v případě, že mají do přechodné pěstounské péče svěřené hendikepované dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV.

Podrobné cifry odměn před změnou a po ní vidíte níž. Částky uvádíme v hrubém, před odečtením záloh. Jestli chcete vědět, kolik to dá čistého, využijte naši kalkulačku čisté mzdy.

Výpočet čisté mzdy 2017 – mzdová kalkulačka

Základní verze  |  Rozšířená verze

Klasická pěstounská péče: Měsíční odměna dnes

 • 8000 Kč, když pěstoun pečuje o jedno dítě
 • 12 000 Kč, když pečuje o dvě děti
 • 20 000 Kč, když pečuje o tři a víc dětí; za každé další dítě svěřené do péče se odměna zvyšuje o 4000 Kč
 • 20 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV; za každé další dítě svěřené do péče se odměna zvyšuje o 4000 Kč

Profesionální pěstounská péče: Měsíční odměna dnes

 • 20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá
 • 24 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV
 • Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 4000 Kč

Poradna: Sociální dávky

A nemám právo na nějaké peníze, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – bezplatné sociální poradně vám řekneme, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co k tomu budete potřebovat a na koho se obrátit.

Bezplatná sociální poradna

Klasická pěstounská péče: Měsíční odměna od ledna 2018:

 • 12 000 Kč, když pěstoun pečuje o jedno dítě
 • 18 000 Kč, když pečuje o dvě děti
 • 30 000 Kč, když pečuje o tři a víc dětí; za každé další dítě svěřené do péče se odměna zvyšuje o 6000 Kč
 • 30 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV; za každé další dítě svěřené do péče se odměna zvyšuje o 6000 Kč

Profesionální pěstounská péče: Měsíční odměna od ledna 2018

 • 20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá
 • Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 6000 Kč

Stejně jako dnes bude od ledna platit, že když jsou pěstouny oba manželé, bere odměnu jen jeden. Výjimkou je, když spolu prokazatelně nežijí minimálně tři měsíce a pěstounství se věnuje každý zvlášť, což prověří úředníci z úřadu práce.

Pokud mají do pěstounské péče dítě svěřené jeho prarodiče, dostávají odměnu, jedině když pečují alespoň o tři děti nebo alespoň jedno dítě, které je závislé na péči jiné osoby v prvním nebo druhém stupni. Nebo v jiné mimořádné situaci, třeba pokud jsou na tom finančně špatně – jestli jde o „případ hodný zvláštního zřetele“, posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve spolupráci s krajskou pobočkou úřadu práce. Další dávky pěstounské péče může pěstoun-prarodič čerpat stejně jako jiní pěstouni.

Když pobíráte odměnu pěstouna, můžete zároveň chodit do práce a vydělávat, o dávku nepřijdete. Pokud ale máte dva příjmy souběžně, musíte začátkem dalšího roku podat daňové přiznání. Úřad práce vám vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech z pěstounství, které k daňovému přiznání přiložíte. Jestli k odměně pěstouna další příjem nemáte, můžete podepsat na krajské pobočce úřadu práce prohlášení k dani a úřad práce daň z příjmů vyúčtuje za vás, podobně jako to za zaměstnance dělá zaměstnavatel.

Stoupne i měsíční příspěvek na dítě

Klasičtí i profesionální pěstouni dostávají také pravidelný měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, musí jít ale o dítě nezaopatřené. Od ledna 2018 se měsíční sumy zvýší, pro všechny.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Dnes měsíční příspěvek na dítě dosahuje:

 • 4500 korun u dítěte do 6 let
 • 5550 korun u dítěte od 6 do 12 let
 • 6350 korun u dítěte od 12 do 18 let
 • 6600 korun u dítěte od 18 do 26 let

Od roku 2018 bude měsíční příspěvek na dítě dělat:

 • 4950 Kč u dítěte do 6 let
 • 6105 Kč u dítěte od 6 do 12 let
 • 6985 Kč u dítěte od 12 do 18 let
 • 7260 Kč u dítěte od 18 do 26 let

U zdravotně postižených dětí dnes měsíční příspěvek dosahuje:

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost)

Do 6 let

4650 Kč

5550 Kč

5900 Kč

6400 Kč

6–12 let

5650 Kč

6800 Kč

7250 Kč

7850 Kč

12–18 let

6450 Kč

7800 Kč

8300 Kč

8700 Kč

18–26 let

6750 Kč

8100 Kč

8600 Kč

9000 Kč

Od roku 2018 měsíční příspěvek u zdravotně postižených dětí bude dělat:

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost)

Do 6 let

5115 Kč

6105 Kč

6490 Kč

7040 Kč

6–12 let

6215 Kč

7480 Kč

7975 Kč

8635 Kč

12–18 let

7095 Kč

8580 Kč

9130 Kč

9570 Kč

18–26 let

7425 Kč

8910 Kč

9460 Kč

9900 Kč

Příspěvek při převzetí dítěte

Kdo přebírá dítě do klasické pěstounské péče, má nárok ještě na příspěvek na pokrytí počátečních výdajů, jeho výše se od ledna měnit nebude:

 • na dítě do šesti let dělá osm tisíc korun,
 • na dítě od šesti do dvanácti let dělá devět tisíc korun,
 • na dítě od dvanácti do osmnácti let dělá deset tisíc korun.

Profesionální pěstouni tento příspěvek nedostávají.

Příspěvek na auto

V pravidlech příspěvku na auto se nic nemění. Profesionální pěstouni na něj nárok nemají. Klasický pěstoun dostane příspěvek na zakoupení motorového vozidla, jen když má v pěstounské péči alespoň tři děti. Stát proplatí 70 procent ceny auta nebo doložených nákladů na opravu vlastního vozu. Maximálně může příspěvek dosáhnout sta tisíc korun. V průběhu posledních deseti let v součtu nesmí být vyšší než dvě stě tisíc. Auto, na které jste dávku dostali, nemůžete používat k výdělečné činnosti. Když příspěvek dostanete a do pěti let auto prodáte, přestanete být pěstounem nebo vůz začnete používat k výdělečné činnosti, budete muset poměrnou část vrátit. Výjimkou je, když pěstounskou péči přestanete vykonávat z vážných zdravotních důvodů.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Tento příspěvek není určený pěstounovi, ale mladému člověku, který pěstounskou péči opouští po osmnáctých narozeninách nebo po studiích, jakmile přestane být nezaopatřeným dítětem. V jeho pravidlech nebudou od ledna žádné změny. Jednorázový příspěvek do začátku dospělého života dosahuje dvaceti pěti tisíc korun. Vyplácí se jen jednou, bez ohledu na to, že třeba znovu začnete studovat, čímž se navrátíte do kategorie nezaopatřeného dítěte a později z ní zase vypadnete.

Přechodní pěstouni ztratí rodičovský příspěvek

Klasičtí pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu dnes můžou vedle odměny pěstouna pobírat také mateřskou, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Platí pro ně stejné podmínky jako pro jiné rodiče:

Profesionální pěstouni si ale od ledna 2018 pohorší: rodičovský příspěvek už na svěřené dítě dostávat nebudou.

Pravidla nároku na peněžitou pomoc mateřství se pro klasické ani profesionální pěstouny nemění. Při posuzování nároku jsou rozhodující předchozí doby účasti na nemocenském pojištění, ty ale nesmí plynout z odměny pěstouna. Při mateřské totiž nemůžete současně pobírat příjem, ze kterého nárok na mateřskou vyplývá (přesněji ze kterého bylo odváděné nemocenské pojištění, které nárok na dávku zakládá) a který má peněžitá pomoc v mateřství nahrazovat. Další podmínkou je, že dítěti ještě nebylo sedm let. Když podmínkám vyhovíte, můžete jako pěstoun mateřskou dostávat maximálně 22 týdnů, případně 31 týdnů, když do pěstounské péče přijmete dvě a víc dětí současně.

Klasičtí pěstouni můžou u dítěte do čtyř let čerpat také rodičovský příspěvek. Totéž zatím platí i pro profesionální pěstouny, od ledna 2018 ale o možnost pobírat rodičovský příspěvek přijdou.

Líbil se vám článek

+126
Ne
Ano

Diskuze

26. 9. 2017  |  14:10  |  Jana

Krásné,ale už asi začínám být alergická na spojení "Pěstoun na přechodnou dobu je vlastně zamě...Celý text

2. 11. 2017  |  08:06

kecáte moc pěkné mám tchána který pobírá okolo 60 000kč na tři děti a to nepočítám další příspěvky n...Celý text

Vložit komentář

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK